HEM

Ekonomisk Plan för Bostadsrättsförening

Vi kan hjälpa byggherrar att ta fram den ekonomiska planen som krävs för att en bostadrättsförening ska få upplåta föreningens borätter.

Ekonomisk plan bostadsrättsförening

Ekonomisk Plan

Ekonomisk plan bostadsrätt

Ekonomisk Plan

Ett samarbete

 

Den ekonomiska planen är lätt och smidig att ta fram när byggherren hjälper till att ta fram indata för planen.

Många byggherrar är inte vana vid att bilda bostadsrättsföreningar och att göra beräkningarna som den ekonomiska planen kräver. Detta erbjuder vi oss att hjälpa dig med. Vi tar också fram de stadgar som Bolagsverket kräver för en BRF samt bildar själva föreningen med det namn som byggherren väljer.

 

För att den ekonomiska planen ska kunna ge blivande bostadsrättshavare information om föreningens ekonomi krävs att kostnaderna för till exempel mark och entreprenader är klara. Även räntekostnader behöver vara klara för att planen ska bli riktig och ge den informationen som krävs.

 

Planen vi kan ta fram innehåller allt som behövs och följer ett beprövat mönster som vi använt gång på gång för att hålla nere kostnaden.

Ekonomisk Plan för BRF

Ekonomisk Plan

 

När planen är färdig ska den granskas av externa intygsgivare som inte får ha deltagit med att ta fram planen. Intygsgivarna bedömer om planen stämmer.

 

Ansvaret för planens riktighet vilar på intygsgivarna som är förordnade av Boverket att avgöra om planen är hållbar.

Ekonomisk Plan bostadsrättsförening 3

Ekonomisk Plan

 

Många byggherrar bedömmer att de har lättare att sälja sina projekt i formen av bostadsrättsföreningar då kundgruppen ofta blir större. En annan anledning till att satsa på BRF:er är att byggherren ser möjligheten till att snabbare få igen pengarna jämfört med hyresfastigheter.

 

Läs mer hos Boverket!

Copyright © All Rights Reserved